Sala de les Sirenes

  • salasirena01
  • salasirena02
  • salasirena03
  • salasirena04
  • salasirena05

Sala de les Sirenes
Hotel Espanya-Fonda Espanya per Doménech i Montaner (1900-1903)
Barcelona.
La sala combina quatre materials: pedra, ferro, fusta i ceràmica.
Les pareds estan esgrafiades representant el fons del mar amb animals marins i unes originals sirenes. A 1.70m del terra es troba l´arrambador de pi de melis i la ceràmica inserida a 45º graus amb motius heràldics. La sala disposa de sis columnes que divideixen l´espai en quatre ambients. Les columnes tenen la base de marbre rosat amb vetes i el fust de pedra estriat. Tenen una semblança a les columnes dòriques. Les bigues de ferro estan policromades amb motius florals. El sostre central en canvi combina l´esgrafiat amb una gran claraboia. Després de l´última remodelació del Hotel (2010) vàrem realitzar la restauració dels esgrafiats perduts i dels revoltons policromats de la sala.
La sala de les sirenes és un espai que acull diarament un gran nombre de visites i és per això que ens encarreguem de la seva conservació.

Català
Español Català