Escala Principal

  • Escalaprincipal01
  • Escalaprincipal02
  • Escalaprincipal03
  • Escalaprincipal04
  • Escalaprincipal05

Escala Principal.
Hotel Espanya-Fonda Espanya per Doménech i Montaner (1900-1903).
Barcelona.

Escala principal interior de cinc plantes i replans. Cada paret de l´escala es troba esgrafiada amb motius herlàdics (Castella-Lleó).
El sòcol és llis i una franja també llisa separa el tapis esgrafiat del sòcol. Sota l´escala hi ha esgrafiades dues lineas paral·leles i unes flors en cada canvi de planta.
La restauració ha consistit en decapar totes les pintures no originals (treball executat per la constructora PAI). Nosaltres hem reproduït els esgrafiats que faltaven, s´ha reintegrat amb estuc les petites pèrdues i finalment s´ha emprat una pintura a base de veladures imitant els colors originals.

Català
Español Català