Marc Verge

  • marcverge01
  • marcverge02

El marc.
El marc realitza varies funcions des de protegir l´obra fins ser un adorn. Ens aporta una informació històrica i social, és per això que li devem un respecte.
Restaurem qualsevol marc, reproduïm les motllures que manquen en guix,fusta,segons l´original.
Marc negre.
Aquest és un disseny únic, es va emprar el bol negre i vermell per policromar-lo. El filet daurat en l´ interior és amb or fi, dóna una unitat entre la pintura i el marc.

Català
Español Català