Marc fusta

  • marcfusta3d
  • marcfusta3e
  • marcfusta3a
  • marcfusta3b
  • marcfusta3c

El marc.
El marc realitza varies funcions des de protegir l´obra fins ser un adorn. Ens aporta una informació històrica i social, és per això que li devem un respecte.
Restaurem qualsevol marc, reproduïm les motllures que manquen en guix,fusta,segons l´original.

Català
Español Català