Eusebi Arnau

  • eusebi02
  • eusebi03
  • eusebi04
  • eusebi05
  • eusebi06
  • eusebi07
  • eusebi08
  • eusebi09
  • eusebi10
  • eusebi11

Xemeneia Eusiebi Arnau.
Hotel Espanya-Fonda Espanya per Doménech i Montaner (1900-1903)
Barcelona.

Xemeneia de l´escultor Eusebi Arnau i Mascort (Barcelona 1864-1933) i realitzada al taller d´Alfons Juyol i Bach (1900?). Representa l´Humanitat. És una peça escultòrica formada per blocs d´alabastre molt ben treballats. Combina l´alabastre blanc amb el de beta. La sala inclou dues columnes i una pilastra a cada costat dividint la sala en dos espais practicament simètrics. Les pilastres comparteixen el mateix capitell i mènsula descansant aquestes sobre una base de pedra calcària brunyida. Combina el marbre rosa i la pedra de gran elegancia.
La restauració de la xemeneia va consistir en una neteja mecànica i química. S´han consolidat les fisures ,refet les juntes i estucat les zones de pèrdues.
En les columnes i pilastres s´ha realitzat una neteja mecànica i química.

Català
Español Català