Pintura Retaule

  • EsculturaDiptic01
  • EsculturaDiptic02
  • EsculturaDiptic03
  • EsculturaDiptic04

Retaule de Sagristia.
Catedral d´Albarracín. Terol.

Fundació Sta. Mª d´Albarracín (1999).
Primera fase de restauració de les pintures del s. XVI.
Consolidació i neteja de les pintures cremades. Restauració del retaule policromat

Català
Español Català