Bustia

  • buzon01
  • buzon02
  • buzon03

Bustia de correus
Hotel Espanya-Fonda Espanya per Doménech i Montaner (1900-1903)
Barcelona.
Bústia de finals del s. XIX principis del s. XX, està construïda amb fusta de palma de caoba i té un element decoratiu en la part central de bronze.
L´estructura manté un bon estat de conservació però la bústia va èsser envernissada amb resines industrials posteriorment. S´ha eliminat aquest vernis gruixut i s´ha recuperat amb un vernis de goma laca.
Col.locat final de la peça en el seu emplaçament original, l’Hotel España.

Català
Español Català