Conservació preventiva

Cada obra d´art s´ha de tractar com a única. Tota actuació ha de respectar la idea de l´artista.
Tractem primer de conservar la peça i com a últim recurs restaurar-la.
És necessari mantindre un equilibri entre la temperatura i la humitat. Aquest equilibri és important per preservar les seves peces. Nosaltres l ´assessorem per un adequat control climàtic i al mateix temps d´una correcta il·luminació.
Actuem sobre obres sinistrades i realitzem un informe de condició per les companyies d’assegurances.
Realitzem la funció de correu per Museus, galerías, artistas, col·leccionistes i per clients particulars.

Català
Español Català